Yıldızlı Seyyid Emir Mahmud Çelebi Hacı Emiroğlu Beyliği'ne mensup olup ailesi ile Yıldız’a yerleşmiştir. Yıldız’ın yanı sıra bölgemizdeki 11 köyde Hacı Emiroğlu Beyliğine mensup haneler vardır.

Osmanlı Sultanı Çelebi Mehmed’in hermanı ile Yıldızlı Emir Mahmud Çelebi Sivas beylerbeyi olarak görevlendirildi.

Emir Mahmud Çelebi 1407 – 1414 tarihleri arasında Sivas Beylerbeyi olarak görev yaptı. Yozgat Sorgun, Amasya Merzifon ve Zara’ya kadar 300 pare köy, mezra, malikâne ve çiftliğin idaresini yaptı.

Emiroğlu Beyliği'ne mensup olan Yıldızlı Seyyid Emir Mahmud Çelebi ve ailesi Yıldız'da uzun yıllar hüküm sürmüş ve kendi adını taşıyan “Emir Yusuf Oğlu Emir Mahmud Yılduzi” vakfını Yıldız’da kurmuştur. Vakıfın Tokat, Zile, Merzifon, Amasya ve bir çok yerde gayrimenkulu vardı.

                                                                                        

Emir Mahmud Çelebi Vakfı “Haremeyn Vâkıfı”

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere şehirleri, Müslümanlar nazarında yeryüzünün en mukaddes mekânlarıdır. Haremeyn diye isimlendirilen bu iki şehir her asırda merkezî idârelerin ve şahısların fevkalâde ilgisine mazhar olmuştur. Hulefâ-i Râşidîn döneminden başlayarak her müslüman devlet Mekke ve Medîne şehirlerine hizmet etmek için yarışmıştır. On beş asırlık İslâm tarihinin en uzun süreli ve en muhteşem siyasî teşekkülü olan Osmanlı Devleti'nde ise, bu Mukaddes beldelere hizmet aşkı her bakımdan zirveye ulaşmıştır.

Yıldız’da kurulan Emir Mahmud Çelebi Vakfı’da “Haremeyn Vâkıfı” olarak kayıtlarda yer almaktadır.

Sivas, Yıldız vilayetinde uzun yıllar hüküm süren ve Seyyid olan bir Paşa'nın Bey'in Türbesi ve Vakfı ne yazık ki bugün ortada yok.

Türbe Görevlileri;

Türbede görevli hafızların atama emirleri ve beratlerı osmanlı arşivlerinde yer almakrtadır. Türbede ailenin yanısıra köpek oğlu tarafından şehid edilen Mehmet Paşanın ve daha kayıtlarda yer almayan bir çok Allah dostu ve şehitlerin mezarları vardı bilinmez. Bu mezarlıkta yatan önemli kişiler olmasa kadılar, müftüler buraya türbedar hafızlar görevlendirmezdi her halde.

Vakıfların bedduası olduğu gibi bu vâkıfında bir bedduası olabilir!

Yıldızlı Seyyid Emir Mahmud Çelebi ve ailesinin mezarlarını yok eden sorumluları ve göz yuman kim varsa vicdanları ile baş başa bırakıyoruz.

Herkesi bugün bu değere, Yıldız’ın değerine birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum.

Yıldız Belediyesi de bu konuya el atsın artık Allah rızası için, 1992 yılında belediye teşkilatı var ama köy tarihi ve kültürü ile ilgili bir tane çıkarılmış yaprak parçası, kitapçık yok ne yazık ki.

Yıldız Belediyesinin en önemli görevi tarihine sahip çıkıp kültürünü yaşatmasıdır.

Bugün Yıldız’da yaşayan çocukların büyük çoğunluğu tarihinden ve kültüründen habersiz büyüyorlar.


Not: Paylaşılan görseller Osmanlı arşivlerden alınmış olan vakıf ve türbe ile ilgili belgelerdir.


"Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine de sahip çıkamaz"


Saygılarımla

Mehmet Bozkurt